Laipni lūgti www.skudris.lv !

Laipni lūgti www.skudris.lv !

 Latviski По русский In English


Šokolādes strūklakas īres noteikumi


 Šokolādes strūklakas īres noteikumi

 

1. Izīrētājs nodod, bet Īrnieks pieņem lietošanā šokolādes strūklaku, turpmāk tekstā „Strūklaka”.

2. Strūklaka tiek nodota tādā stāvoklī, kādā tā ir Līguma parakstīšanas dienā.

3. Papildus īres maksai Īrnieks maksā Izīrētājam drošības naudu 50.00 eur apmērā.

4. Pēc šī Līguma izbeigšanas, gadījumā, ja Strūklaka tiek atgriezta Izīrētājam laicīgi un ne sliktākā stāvoklī, kādā tā bija noslēdzot Līgumu, 3. punktā minētā summa tiek atgriezta Īrniekam pilnā apmērā.

5. Gadījumā, ja Īrnieks nodod Izīrētājam Strūklaku sliktākā stāvoklī, kādā tā bija noslēdzot Līgumu, Izīrētājs patur sev daļu vai visu Īrnieka iemaksāto drošības naudu proporcionāli Strūklakai nodarītajiem bojājumiem.

6. Līguma minētās naudas summas Īrnieks maksā Izīrētājam Līguma spēkā stāšanas brīdī.  

 

Īrnieka pienākumi un tiesības

1. Lietot Strūklaku saskaņā ar lietošanas instrukciju.

2. Uzturēt un atgriezt Strūklaku Izīrētājam ne sliktākā stāvoklī, kādā tā bija noslēdzot Līgumu.

2. Atgriezt Strūklaku Izīrētājam (Līgumā noteiktajos termiņos) darbības termiņa pēdējā dienā.

3. Īrnieks atbild par to, lai jebkura vecuma bērni izmantotu Strūklaku pieaugušo uzraudzībā.

4. Īrnieks ir atbildīgs par Līguma spēka esamības laikā Strūklakai nodarītajiem bojājumiem un zaudējumiem.

 

Izīrētāja pienākumi un tiesības

1. Nodot Strūklaku Īrniekam lietošanā.

2. Izīrētājs nav atbildīgs par jebkura veida negadījumiem, traumām un/vai zaudējumiem, kas var rasties Strūklakas lietošanas rezultātā.

Skatīts: 2601x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ