Laipni lūgti www.skudris.lv !

Laipni lūgti www.skudris.lv !

 Latviski По русский In English


Cukura vates aparāta noteikumi


Cukura vates aparāta īres noteikumi

 

1. Izīrētājs nodod, bet Īrnieks pieņem lietošanā cukura vates aparātu, turpmāk tekstā „Aparāts”.

2. Aparāts tiek nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir Līguma parakstīšanas dienā.

3. Papildus īres maksai Īrnieks maksā Izīrētājam drošības naudu 200.00 eur apmērā.

4. Pēc šī Līguma izbeigšanas, gadījumā, ja Aparāts tiek atgriezts Izīrētājam laicīgi un ne sliktākā stāvoklī, kādā tas bija noslēdzot Līgumu, 3. punktā minētā summa tiek atgriezta Īrniekam pilnā apmērā.

5. Gadījumā, ja Īrnieks nodod Izīrētājam Aparātu sliktākā stāvoklī, kādā tas bija noslēdzot Līgumu, Izīrētājs patur sev daļu vai visu Īrnieka iemaksāto drošības naudu proporcionāli Aparātam nodarītajiem bojājumiem.

7. Līguma minētās naudas summas Īrnieks maksā Izīrētājam Līguma spēkā stāšanas brīdī.  

 

Īrnieka pienākumi un tiesības

1. Lietot Aparātu saskaņā ar lietošanas instrukciju.

2. Uzturēt un atgriezt Aparātu Izīrētājam ne sliktākā stāvoklī, kādā tas bija noslēdzot Līgumu.

2. Atgriezt Aparātu Izīrētājam (Līgumā noteiktajos termiņos) darbības termiņa pēdējā dienā.

3. Īrnieks atbild par to, lai jebkura vecuma bērni izmantotu Aparātu pieaugušo uzraudzībā.

4. Īrnieks ir atbildīgs par Līguma spēka esamības laikā Aparātam nodarītajiem bojājumiem un zaudējumiem.

 

Izīrētāja pienākumi un tiesības

1. Nodot Aparātu Īrniekam lietošanā.

2. Izīrētājs nav atbildīgs par jebkura veida negadījumiem, traumām un/vai zaudējumiem, kas var rasties Aparāta lietošanas rezultātā.

Skatīts: 2636x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ